Infografies / Activitat dels Diputats

L’activitat parlamentària del Partit Popular està cada vegada més monopolitzada per uns pocs diputats

Més Infografies Q-Dem

Comitès Governamentals

Concentració en la representació d’interessos

Activitat Parlamentària

Assumptes tractats en les Preguntes Orals

Participació a les Xarxes Socials – Parlament Català