Notícies

Percepciones públicas de los grupos de interés

Projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica Financiado por l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca -2017DEMOC00003   ¿Cuál es la percepción pública de los grupos de interés? ¿Qué…

New research Grant!

Camilo Cristancho (IP) in collaboration with other members of Q-DEM was awarded with one of…
Last News