Agraïments

Volem donar les gràcies a totes les institucions que ens han fet costat finançant diferents projectes de recerca d’àmbit nacional i internacional.

Suport
Institucional

RTI2018-096950-A-100. Proyectos de I+D+i «Retos investigación» del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad.

Funding Institution: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Titulo del proyecto: La oposición política en España: Estrategias en la Arena Parlamentaria

IP: Anna M. Palau y Luz Muñoz

Periodo: 2019-2021

Amunt Granted: 72.600 Euros


SGR 687. Grup de Recerca Consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya.

Funding institution: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Name of the group: Qualitat de la Democràcia

IP: Laura Chaqués Bonafont

Period: 2018-2020

Resources granted: 36.800 Euros


ICREA Academia

Funding Institution: Institució Catalana per la Recerca i Estudis Avançats

Project: Quality of Democracy

IP: L Chaqués Bonafont

Period: 2014-2019

Resources Granted: 200.000 Euros


CSO-2015-69878-P. Convocatoria 2015 del subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.

Funding Institution: Ministerio de Economía y Competitividad

Title of the project: “La política de transparencia y derecho a la información en un contexto de gobernanza multinivel”

IP: Laura Chaqués Bonafont

Period: 2016-2018

Amount Granted: 44.100 Euros


2017-DEMOC00003. Convòcatoria d’Ajuts de Recerca sobre Qualitat Democràtica

Funding Institution: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Project title: Percepciones ciudadanas de los procesos de interacción entre los ciudadanos y sus representantes

IP: Camilo Cristancho

Period: 2017 to 2018

Resources granted 9.200 Euros


2015 DEMOC00015. Convòcatoria d’Ajuts de Recerca sobre Qualitat Democràtica

Funding Institution: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Project title: Litigis estratègics: les organitzacions ciutadanes a l’arena judicial en la defensa dels drets bàsics.

IP: Luz Muñoz Marquez

Period 2016 – 2017

Resources granted 6.833€


Ajudes per a la Recerca sobre l’Organització Territorial del Poder dels Estats

Funding Institution: Institut d’estudis sobre l’autogovern, Generalitat de Catalunya

Title of the Project: “L’Europeïtzació de l’agenda del govern i el parlament de Catalunya”

IP: Anna M. Palau

Period: 2016-2017

Resources granted: 6.000 euros


SGR 368. Grup de Recerca Consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya,

Funding institution: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Name of the group: Anàlisi Comparada de l’Agenda Política

IP:: Laura Chaqués Bonafont

Period: 2014 – 2017


CSO-2012-31214. Convocatoria 2012 del subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.

Funding Institution: Ministerio de Economía y Competitividad

Title of the project: Interest groups in Spain: Participation in the governmental and parliamentary arenas

IP: Laura Chaqués Bonafont

Period: 2013-2015

Amount granted: 36.000 Euros


SGR 536. Grup de Recerca Emergent reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya

Funding Institution: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Name of the group: Anàlisi Comparada de l’Agenda Política

IP: Laura Chaqués Bonafont

Period: 2009 – 2014

Resources granted: 32.200 euros


CSO-2009-09397. Convocatoria 2012 del subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.

Funding Institution: Ministerio de Economía y Competitividad

Title of the project: Agenda politica y medios de comunicación en España

IP: Laura Chaqués Bonafont

Period: 2010-2012

Amount granted: 105.800 Euros


Eurocores programme. European Collaborative Research Projects in the Social Sciences

Funding institution: European Science Foundation

Title of the project: The Politics of attention: West European Politics in Times of Change

IP Spain: Laura Chaqués Bonafont

Period: 2008-2011

Amount granted: (87.200 Spain)


SEJ-2007-30760-E/SOCI. Acciones complementarias. Programa Eurocores

Title: The Politics of attention: West European Politics in Times of Change: the case of Spain.

IP: Laura Chaqués Bonafont

Period: 2008-2009

Amount granted: 87.200 Euros


Ajut a la Recerca per a professors/es investigadors/es visitants a Catalunya 2010 (PIV-DGR)

Funding Institution: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Visiting Professor: Frank R. Baumgartner, Richard J. Richardson (Distinguished Professor of Political Science at the University of North Carolina at Chapel Hill).

Period: January-July 2012


Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación

Visiting Professor: John D. Wilkerson (Associate Professor of the University of Washington, Director of the Center for American Politics and Public Policy, University of Washington)

Period: september 2007 – February 2008


Xarxes
Internacionals

1-The Comparative Agendas Project:

http://www.comparativeagendas.net/

2-Comparative Interest Group Survey:

https://www.cigsurvey.eu/

3-Intereuro:

http://www.intereuro.eu/

Recolzament Institucional