Bases de Dades

Q-Dem ha creat bases de dades que permeten explicar l’evolució de l’agenda política, la participació dels grups d’interès en el procés polític i l’activitat realitzada pels membres del govern i el parlament en perspectiva comparada.

Nota: Per a una millor comprensió, us recomanem consultar prèviament el Codebook de les nostres bases de dades