Bases de Dades

Q-Dem ha creat bases de dades que permeten explicar l’evolució de l’agenda política, la participació dels grups d’interès en els processos polítics i l’activitat realitzada per membres de govern i parlament, en perspectiva comparada.

Nota: Per a més comprensió, consulta les prèviament el Codebook de les nostres bases de dades