Bases de dades – Xarxes Socials

COM CITAR:

En cas d’utilitzar aquestes bases de dades per a finalitats científiques, si us plau citar www.q-dem-com i les següents publicacions:
Chaqués Bonafont, L., Palau, A. and Baumgartner, F.R., 2015. Agenda dynamics in Spain. London: Palgrave
Chaqués-Bonafont, Laura, A. Palau and L. Muñoz. 2014. “Policy Promises and Governmental Activities in Spain”, in S.Walgrave and G. Green-Pedersen (eds.)

Per a més comprensió, consulta les prèviament el Codebook de les nostres bases de dades

Grups d’interès a Twitter

Scraping de l’activitat per part d’organitzacions de Grups d’interès (1996-2015)

work in progress

Moviments socials
a Twitter

Activitat de 65 organitzacions de moviments socials a España (2016-)

work in progress

Esdeveniments de protesta i mobilització social a España. (2010-)

work in progress

Representants polítics a les xarxes socials

Representants polítics a les xarxes socials(1996-2015)

work in progress