Infografías / Activitat Parlamentària

Evolució de l’activitat parlamentària per tipus d’activitat.

Més Infografies Q-Dem

Comitès Governamentals

Concentració en la representació d’interessos

Assumptes tractats en les Preguntes Orals

Participació a les Xarxes Socials – Parlament Català

Activitat dels Diputats