Infografies / Participació a les Xarxes Socials – Parlament Català

Activitat dels diputats a Twitter.

Més Infografies Q-Dem

Comitès Governamentals

Concentració en la representació d’interessos

Activitat Parlamentària

Assumptes tractats en les Preguntes Orals

Activitat dels Diputats