Infografies / Concentració en la representació d’interessos

La participació dels Grups d’Interès en els processos polítics està molt concentrada, independentment de l’arena o context polític que s’analitzi.

Altres Infografies Q-Dem

Comitès Governamentals

Activitat Parlamentària

Assumptes tractats en les Preguntes Orals

Participació a les Xarxes Socials – Parlament Català

Activitat dels Diputats