Infografies / Comitès Governamentals

El nombre de comitès en què participen Grups d’Interès i membres del Govern d’Espanya ha crescut de manera exponencial en els darrers anys, especialment en els temes relatius a l’estat del benestar.

Veure més Infografies Q-Dem

Concentració en la representació d ’ interessos

Activitat Parlamentària

Assumptes tractats en les Preguntes Orals

Activitat dels Diputats

Participació a les Xarxes Socials – Parlament Català