Bases de Dades – Grups d’Interès

COM CITAR:

En cas d’utilitzar aquestes bases de dades per a finalitats científiques, si us plau citar www.q-dem-com i les següents publicacions:
Chaqués-Bonafont, L. and Muñoz Marquez, L.M., 2016. Explaining interest group access to parliamentary committees. West European Politics, 39(6), pp.1276-1298.
Chaqués Bonafont, L., Palau, A. and Baumgartner, F.R., 2015. Agenda dynamics in Spain. London: Palgrave

 

Per a més comprensió, consulta les prèviament el Codebook de les nostres bases de dades

Compareixences
en Comissió

Grups d’interès al Congrés dels Diputats espanyol (1996-2015)

Grups d’interès al Parlament de Catalunya(1995-2016)

Comissions
Governamentals

Grups d’interès a Espanya

Grups d’interès a Catalunya

work in progress

Grups d’interès al País Basc

work in progress

Enquesta

Enquesta a grups d’interès (2017)

Litigis

Litigis legals al Tribunal Suprem (España)

work in progress

Litigis legals al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

work in progress